Archiwum autora: admin

Wszyscy uczestnicy transportu towarów niebezpiecznych mają obowiązek przeszkolić osoby zatrudnione,

Zapisz się na szkolenie ADR podstawowe i cysterny Egzamin w

Zmiany dotyczą akumulatorów litowych (UN 3090, UN 3091, UN 3480,

Kończy się okres przejściowy wynikający z przepisu 1.6.1.44 czyli pojawia

Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych Przygotujemy pracowników

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek złożenia sprawozdania rocznego ze swojej działalności do

6/6