ADR 2023-2025 zmiany dotyczące akumulatorów

ADR 2023-2025 zmiany dotyczące akumulatorów

Zmiany dotyczą akumulatorów litowych (UN 3090, UN 3091, UN 3480, UN 3481) –  instrukcji pakowania i oznakowania sztuk przesyłki z akumulatorami litowymi (wyłączania na podstawie przepisu szczegółowego 188).

Jeśli akumulatory litowe spełniają wymogi przepisu szczegółowego 188 tym samym nie podlegają pod przepisy ADR, muszą być jednak właściwie oznakowane znakiem zgodnym ze wzorem 5.2.1.9.2.

Oznakowanie zawierało numer UN baterii oraz numer telefonu pod którym można było uzyskać dodatkowe informacje. Od stycznia 2023 roku oznakowanie akumulatorów litowych korzystających z wyłączenia na podstawie przepisu szczegółowego 188 nie musi zawierać numeru telefonu.

Dotychczasowe oznakowanie może być stosowane do 31 grudnia 2026 roku.

ADR 2023-2025 zmienia również treść instrukcji pakowania P903, która ma zastosowanie do UN 3090, UN 3091, UN 3480, UN 3481, jeżeli pakujący nie korzystają z wyłączenia na podstawie przepisu szczegółowego 188.

W punkcie 2 instrukcji P903 odnoszący się do ogniw lub baterii w mocnej odpornej na uderzenia obudowie zewnętrznej o masie brutto 12 kg lub większej zostało usunięte sformułowanie “i zestawów takich ogniw lub baterii”, oraz zmieniona została forma “ogniw i baterii” na “ogniwo i baterie”. Jasno wskazuje to kierunek zmian. Zgodnie z nimi instrukcja ta ma zastosowanie tylko do pojedynczych ogniw i baterii o masie 12 kg brutto lub więcej. Oznacza to, że dotychczasowa praktyka umieszczania kilku ogniw lub baterii (12 kg lub cięższym) w jednym opakowaniu od stycznia 2023 roku będzie nieprawidłowa.

W ADR 2023-2025 w instrukcji pakowania P903, P909 (odpady do utylizacji lub recyclingu), P910 (prototypy) zostaje nowymi przepisami wprowadzona zmiana polegająca na tym, że opakowanie, które nie musi spełniać wymagań 4.1.1.3 może przekraczać masę netto 400 kg. Zmiana ta ułatwi transport sprzętu zawierającego ogniwa lub baterie litowe do utylizacji lub recyclingu.