ADR 2023-2025 WAŻNE ZMIANY

ADR 2023-2025 WAŻNE ZMIANY

Kończy się okres przejściowy wynikający z przepisu 1.6.1.44 czyli pojawia się obowiązek wyznaczenia doradcy DGSA również dla firm, które występują wyłącznie jako nadawca w terminie do 31.12.2022.

1.6.1.44

„W odstępstwie od przepisu 1.8.3.1 obowiązującego od 1 stycznia 2019 r., przedsiębiorstwa, które uczestniczą w przewozie towarów niebezpiecznych wyłącznie jako nadawcy, i które nie miały obowiązku wyznaczenia doradcy do spraw bezpieczeństwa na podstawie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2018 r., powinny wyznaczyć doradcę do spraw bezpieczeństwa nie później niż 31 grudnia 2022 r.”