Doradztwo ADR
Doradzamy w transporcie towarów niebezpiecznych
Szkolenia pracowników
Szkolimy pracowników związanych z transportem towarów niebezpiecznych
Szkolenia kierowców
Szkolimy kierowców, aby mogli uzyskać lub odnowić uprawnienia ADR

Doradztwo ADR

Doradzamy w transporcie towarów niebezpiecznych ADR

Szkolenia pracowników

Szkolimy pracowników związanych z transportem towarów niebezpiecznych

Szkolenia kierowców

Szkolimy kierowców, aby mogli uzyskać lub odnowić uprawnienia ADR

Doradztwo ADR Oświęcim

Doradzam

– firmom transportującym materiały niebezpieczne

– firmom spedycyjnym

– producentom materiałów niebezpiecznych

– nadawcom i odbiorcom towarów niebezpiecznych

– stacjom paliw oraz firmom przewożącym paliwa

– kierowcom

Jestem doradcą do spraw transportu towarów niebezpiecznych od 2006 roku. 

Współpracuję z firmami transportowymi i produkcyjnymi o różnym profilu działalności.

Wykorzystuję swoje wieloletnie doświadczenie, aby praktycznie zastosować przepisy i wypełnić obowiązki, które są nałożone na uczestników transportu towarów niebezpiecznych, nie utrudniając działania firmy. 

Wykorzystuję wszystkie możliwe zwolnienia i wyłączenia, aby zminimalizować koszty.

Moim celem jako doradcy w transporcie towarów niebezpiecznych jest dbanie o bezpieczeństwo w transporcie, troska o ludzi, środowisko i mienie.

Doradztwo ADR

Doradzam w transporcie towarów niebezpiecznych ADR

Szkolę pracowników związanych z transportem towarów niebezpiecznych

Szkolę kierowców, aby mogli uzyskać lub odnowić uprawnienia ADR

Pomagam wypełnić obowiązki, które są nałożone na uczestnika przewozu określone w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367) oraz może mieć, zgodnie z zawartą umową o współpracy, obowiązki określone w p. 1.8.3.3. Umowy Europejskiej (ADR).

Doradca ma, w szczególności, następujące obowiązki odnośnie do działalności przedsiębiorstwa:

  • śledzenie zgodności z wymaganiami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych;
  • doradzanie przedsiębiorstwu w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych;
  • przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.