NOWE TERMINY KURSÓW ADR DLA KIEROWCÓW – EGZAMIN 30.12.

NOWE TERMINY KURSÓW ADR DLA KIEROWCÓW – EGZAMIN 30.12.
  1. Szkolenie ADR podstawowe odbędzie się w Oświęcimiu dniach 26.12 – 28 grudnia 2022. Egzamin w ostatnim dniu zajęć.
  2. Szkolenie ADR podstawowe odbędzie się w Bielsku-Białej w dniach 26.12 – 28.12.2022. Egzamin w ostatnim dniu zajęć.
  3. Szkolenie ADR podstawowe – doskonalące w dniach 27 – 28 grudnia 2022. Łącznie dwa dni zajęć z egzaminem w ostatnim dniu, tj. 28.12.2022.

Kurs wyłącznie dla kierowców posiadających ważne zaświadczenie ADR na dzień egzaminu.

  1. Szkolenie ADR podstawowe i cysterny odbędzie się w dniach 26 – 30 grudnia 2022. Część podstawowa w Bielsku-Białej i w Oświęcimiu. Część specjalistyczna – cysterny w Oświęcimiu. Egzaminy 30.12.2022.
  2. Szkolenie ADR podstawowe – początkowe w dniach 27 – 30 grudnia 2022.

Obowiązkowe trzy dni zajęć z egzaminem w ostatnim dniu, tj. 30.12.2022.

Kurs wyłącznie dla kierowców posiadających ważne zaświadczenie ADR w dniu egzaminu.

  1. Szkolenie ADR specjalistyczne, z zakresu przewozu materiałów wybuchowych klasy 1 ADR, w pierwszej połowie stycznia 2023.

Wymagane wcześniejsze ukończenie kursu podstawowego wraz ze zdaniem egzaminu.

 

Szkolenia odbywają się w Bielsku-Białej i Oświęcimiu.

Zgłoszenia na kursy ADR przyjmuję telefonicznie pod numerem 695 608 344 lub 509 983 862.