SPRAWOZDANIE ROCZNE ADR – NOWY WZÓR

SPRAWOZDANIE ROCZNE ADR – NOWY WZÓR

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek złożenia sprawozdania rocznego ze swojej działalności do 28 lutego każdego roku, jeżeli przewozi, ładuje lub rozładowuje towary niebezpieczne w ilościach większych niż wskazane w umowie ADR. W tym roku należy to zrobić zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania (Dz.U. 2022 poz. 1227).

Oferuję doradztwo ADR oraz sporządzenie sprawozdania rocznego.