SZKOLENIE STANOWISKOWE ADR

SZKOLENIE STANOWISKOWE ADR

Wszyscy uczestnicy transportu towarów niebezpiecznych mają obowiązek przeszkolić osoby zatrudnione, których obowiązki dotyczą przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie odpowiednim do wykonywanych czynności i obowiązków. Szkolenie to jest wymagane zarówno dla pracowników mających fizyczny kontakt z towarami niebezpiecznymi np. magazynier, pakujący, nalewający itd., jak również dla pracowników zlecających transport, wypełniających dokumentacje transportową itd.

Oferujemy organizację szkoleń stanowiskowych ADR dla Państwa pracowników z zakresu przewozu, załadunku, rozładunku i magazynowania towarów niebezpiecznych.

Tematyka szkolenia zostanie dopasowana do stanowiska pracowników i pełnionych przez nich obowiązków.

  • Szkolenia stanowiskowe ADR mogą być przeprowadzane w formie bezpośredniego spotkania z doradcą w siedzibie klienta.
  • Wymóg przeprowadzenia takich szkoleń reguluje przepis 1.3, 1.10 oraz 1.8.3.3 Umowy Europejskiej ADR.
  • Szkolenie stanowiskowe dla pracowników zaangażowanych w obrót towarami niebezpiecznymi powinno być aktualizowane zgodnie ze zmieniającymi się przepisami.